SDH ZDISLAVA

Stránky dobrovolných hasičů Zdislava

Pravidla

Hasičská noc pod Ještědem

 

 

III. ročník

 

 

 

Propozice a informace k hasičské noční soutěži

 

 

Organizační výbor – kontakty 

                                              Zbyněk Fetr

                                                 Kontakt: tel.č. 777 802 199

                                              Email: zbynek.fetr@seznam.cz

 

                                              Oldřich Laufke  

                                              Kontakt: tel.č. 724 179 767

 

        Honsejk Václav

                                              Kontakt: tel.č. 724 179 356

 

Hasičská noční soutěž

 jednotek sborů dobrovolných hasičů, 

Zdislava 2010

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

I.

Cíl soutěžě.

-------------------

Cílem soutěže je spojit společné setkání členů jednotek dobrovolných hasičů, ale i profesionálních, při kterém si vyzkoušejí i porovnají své dovednosti a síly.

Při tomto setkání bude zároveň probíhat neformální společenská akce, cílem které je vzájemné poznání všech hasičských nadšenců. A to při společné taneční zábavě, která bude zároveň probíhat se soutěží, spojené i s venkovním opékáním selete.

Soutěž by měla být odměnou za celoroční práci všech hasičů a fandů hasičů.

 II.

Téma soutěže.

------------------------

Tématem cvičení bude v reálném prostředí, v noci, plnění úkolů, s kterými se hasičské jednotky setkávají při skutečných zásazích. Zároveň si své dovednosti můžou jednotlivé hasičské jednotky porovnat mezi sebou.

Soutěživost je hasičům blízká a rádi si ji vyzkouší a zároveň porovnají i s profesionály.

 

 III.

Místo a datum provedení soutěže.

---------------------------------------------------

Soutěž se uskuteční 2. října 2010 a to ve večerních hodinách po setmění, a konec se počítá až k ránu.

Prezentace 17.00- 18.00 hod. Start 19.00 hod.

Místo soustředění jednotek ke startu bude v Obci Zdislava u  místního kostela.

 

IV.

Námět soutěže.

--------------------------

Námět soutěže je už ve zmíněném plnění různých disciplín z hasičské profese a zároveň test všech zúčastněných své psychické a fyzické kondice. Námětem soutěže je i orientace v terénu, mapě, šikovnosti a souhry celého družstva.

 

V.

Nástin soutěže a disciplín.

---------------------------------------

Soutěž bude probíhat tímto způsobem:

Na startu soutěže dostane velitel soutěžního družstva do ruky mapu, kde bude zobrazena trasa soutěže, na které bude 13-14 kontrol. Na každé z nich bude družstvo plnit soutěžní disciplínu na čas. Přejezdy mezi kontrolami nebudou na čas!

 

VI.

Složení družstev

 ----------------------------------------------------------

Družstva budou čtyřčlenná, kde může být i fyzicky zdatná žena.

 

VII.

Výzbroj a výstroj

--------------

Družstvo bude vybaveno svojí mobilní požární technikou, dostupnými ochrannými prostředky v jednotce, výhodou budou lampy a minimálně jeden mobilní telefon, aby měl možnost pořadatel spojení pro případ nouze.

Veškerý materiál na kontrolách k plnění soutěžních disciplín bude pro všechny stejný a dopředu připravený pořadatelem soutěže.

Libovolný dopravní automobil (CAS, DVS, nákladní auto, apod.), maska na dýchací

přístroj Saturn.

Pracovní oděv, zásahová požární přilba, pracovní obuv (holeňová, kanady), rukavice,  doporučujeme svítilny a suché rezervní oblečení.

 

VIII.

Doplňující program k probíhající soutěži.

----------------------------------------------------------

Soutěž bude časově náročná, navíc v nočních hodinách, proto pro zrovna nesoutěžící a všechny ostatní bude probíhat taneční zábava s živou hudbou, na kterou budou mít všichni vstup samozřejmě zdarma. Bude i v bývalé škole připravena místnost pro spaní, kdo bude unaven, nebo si bude chtít jen v klidu odpočinout. Bude zajištěná, možnost zakoupení občerstvení jakéhokoli druhu, například i opečených kejtiček!

  

IX.

Organizace soutěže

----------------------------

-          na každé kontrole bude několika členná komise rozhodčích, kteří budou zapisovat splnění úkolů do předem připraveného protokolu, který si družstvo poveze sebou.

-          pořadí jednotek s přesným časem startu si vedoucí družstev vylosují na začátku soutěže, bude se startovat v časových intervalech a předem budou známé jednotlivé časy startu

-          pro zvládnutí celé akce, je nutný omezený počet startujících. Počítá se s max. počtem do 25 družstev. Proto bude rozhodovat datum závazné přihlášky

-          startovné na jedno družstvo je 400,-Kč

-          startovné se bude vracet pouze družstvům, které budou nad max.počet 25 družstev

-           vyhodnocení soutěže bude po dojezdu posledního družstva do cíle

-          díky sponzorům jsou připraveny hodnotné ceny, jako minulý ročník

-          startující družstva se soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí, ale pořadatelem bude zajištěna lékařská asistence. Účastníci odpovídají za svůj zdravotní stav.

-          uzávěrka přihlášek dne 15. 9. 2010, včetně platby startovného. Při potvrzení organizátorem o přijetí družstva do soutěže a případné neúčasti nebude startovné vráceno         

-          rychlost přesunu není hodnocena, proto je nutno dodržovat všechna pravidla silničního provozu

 

X.

Pořadatelé soutěže a spolupracující.

---------------------------------------------------------

Soutěž je organizačně nesmírně náročná a už dopředu všem děkujeme, kteří se jakkoli zúčastní pořádání této soutěže!

 

Celá soutěž se může realizovat díky pomoci a přispění :

-         Obecního úřadu Zdislava a SDH Zdislava

-         Městský úřad Český Dub a SDH Český Dub

-         Městský úřad Osečná a SDH Osečná

-         Obecní úřad Křižany a SDH Křižany

-      Obecní úřad Všelibice a SDH Všelibice

-         SDH Rozstání

-      SDH Družcov

-      SDH  Světlá pod Ještědem

-         HZS ČD Liberec

 

                                       

XI.

Sponzoři soutěže.

----------------------------

Velký dík patří i sponzorům soutěže,díky kterým máme i hodnotné ceny.