SDH ZDISLAVA

Stránky dobrovolných hasičů Zdislava

Propozice a info k soutěži 2009

 

Hasičská noc pod Ještědem

II. ročník

 

 

 

 

 

Propozice a informace k hasičské noční soutěži

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Organizační výbor – kontakty  Zbyněk Fetr,

                                                  Kontakt: - tel.č.  777 802 199

                                                                 - Email: zbynek.fetr@seznam.cz

                                                                                          

                                                   Oldřich Laufke,  

                                                   Kontakt: - tel.č.724 179767                                                   

 

            Honsejk Václav       

                                                  Kontakt :  tel.č. 724 179 356

 

Hasičská noční soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů,                          Zdislava 09

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

I.

Cíl soutěžě.

-------------------

Cílem soutěže je spojit společné setkání členů jednotek dobrovolných hasičů, ale i profesionálních, při kterém si vyzkoušejí i porovnají své dovednosti a síly.

Při tomto setkání bude zároveň probíhat neformální společenská akce,cílem které je vzájemné poznání všech hasičských nadšenců. A to při společné taneční zábavě, která bude zároveň probíhat se soutěží,spojené i s venkovním opékáním selete.

Soutěž by měla být odměnou za celoroční práci všech hasičů a fandů hasičů.

 

 

II.

Téma soutěže.

------------------------

Tématem cvičení bude v reálném prostředí, v noci, plnění úkolů, s kterými se hasičské jednotky setkávají při skutečných zásazích. Zároveň si své dovednosti můžou jednotlivé hasičské jednotky porovnat mezi sebou.

Soutěživost je hasičům blízká a rádi si ji vyzkouší a zároveň porovnají i s profesionály.

 

 

 

III.

Místo a datum provedení soutěže.

---------------------------------------------------

Soutěž se uskuteční 3. října a to ve večerních hodinách po setmění, a konec se počítá až k ránu J.

Prezentace 17.00- 18.00 Hod. Start 19.00 hod.

Místo soustředění jednotek ke startu bude v Obci Zdislava u  místního kostela.

 

 

IV.

Námět soutěže.

--------------------------

Námět soutěže je už ve zmíněném plnění různých disciplín z hasičské profese a zároveň test všech zúčastněných své psychické a fyzické kondice. Námětem soutěže je i orientace v terénu, mapě,šikovnosti a souhry celého družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Nástin soutěže a disciplín.

---------------------------------------

Soutěž bude probíhat tímto způsobem:

          Na startu soutěže dostane velitel soutěžního družstva do ruky mapu, kde bude zobrazena trasa soutěže, na které bude 10 kontrol.Na každé z nich bude družstvo plnit soutěžní disciplínu na čas. Přejezdy mezi kontrolami nebudou na čas!

 

Stručný popis disciplín(detaily budou překvapením J,pro improvizaci):

 1. překážková dráha s přenášením zraněného
 2. na uzavřeném prostranství jízda zručnosti a navádění řidiče
 3. pomocí člunu, překonání vodní plochy
 4. překonání určité vzdálenost pomocí lan(přeručkování,přelezení a tak…)
 5. opravdu jen základy! ošetření zraněného a malý triviální testík,jen k procvičení mozku a ruky J
 6. průzkum a vyhledávání ztracené osoby v uzavřeném objektu
 7. řezání kmenu pomocí „kaprovky“
 8. požární útok na plechovky
 9. ???………….aspoň jedno překvapení od pořadatele J
 10. přemístění těžkého závaží na dráze pomocí velkého kladiva
 11. na závěr opět překážková dráha jako na začátku,pro porovnání kolik ubylo sil

 

 

VI.

Materiální zabezpečení a složení družstev.

----------------------------------------------------------

Družstva budou čtyřčlenná, kde může být i fyzicky zdatná žena.  Družstvo bude vybaveno svojí mobilní požární technikou, dostupnými ochrannými prostředky v jednotce, výhodou budou lampy a minimálně jeden mobilní telefon, aby měl možnost pořadatel spojení pro případ nouze.

Veškerý materiál na kontrolách k plnění soutěžních disciplín bude pro všechny stejný a dopředu připravený pořadatelem soutěže,jen kdo má ve vybavení pilu „kaprovku“ a masky k DT,mohou je použít.

 

 

VII.

Doplňující program k probíhající soutěži.

----------------------------------------------------------

Soutěž bude časově náročná, navíc v nočních hodinách, proto pro zrovna nesoutěžící a všechny ostatní bude probíhat taneční zábava s živou hudbou, na kterou budou mít všichni vstup samozřejmě zdarma. Bude i v bývalé škole připravena místnost pro spaní, kdo bude unaven J,nebo si bude chtít jen v klidu odpočinout.Bude zajištěná, možnost zakoupení občerstvení jakéhokoli druhu,například i opečeného prasátka!

 

 

 

 

 

 

VIII.

Organizace soutěže.

----------------------------

- na každé kontrole bude několika členná komise rozhodčích, kteří budou zapisovat splnění úkolů do předem připraveného protokolu, který si družstvo poveze sebou.

- pořadí jednotek s přesným časem startu si vedoucí družstev vylosují na začátku soutěže, bude se startovat v časových intervalech a předem budou známé jednotlivé časy startu

 

- pro zvládnutí celé akce, je nutný omezený počet startujících. Počítá se s max. počtem do 25 družstev. Proto bude rozhodovat datum závazné přihlášky.

 

-         startovné na jedno družstvo je 400,-kč.

-         Startovné se bude vracet pouze družstvům, které budou nad max.počet 25 družstev.

 

-         vyhodnocení soutěže bude po dojezdu posledního družstva do cíle

 

-         díky sponzorům jsou připraveny hodnotné ceny,jako minulý ročník

 

-         startující družstva se soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí,ale pořadatelem bude zajištěna lékařská asistence

    

      -    uzávěrka přihlášek dne 15.9.2009, včetně platby startovného. Při potvrzení organizátorem o přijetí družstva do soutěže a případné neúčasti nebude startovné vráceno.

Soutěžící startují na vlastní nebezpečí.

 

 

IX.

Pořadatelé soutěže a spolupracující.

---------------------------------------------------------

Soutěž je organizačně nesmírně náročná a už dopředu všem děkujeme, kteří se jakkoli zúčastní pořádání této soutěže!

 

Celá soutěž se může realizovat díky pomoci a přispění :

-         Obecního úřadu Zdislava a SDH Zdislava

-         Městský úřad Český Dub a SDH Český Dub

-         Městský úřad Osečná a SDH Osečná

-         Obecní úřad Křižany a SDH Křižany

-         SDH Rozstání

-         HZS ČD Liberec

 

                                       

X.

Sponzoři soutěže.

----------------------------

Velký dík patří i sponzorům soutěže,díky kterým máme i hodnotné ceny.

-

-

-

-