SDH ZDISLAVA

Stránky dobrovolných hasičů Zdislava

Přihláška

Závazná přihláška

 

 

-         tímto se přihlašujeme k noční hasičské soutěži „Hasičská noc pod Ještědem“ 2009

 

 

 

Jednotka SDH,název družstva,evid.č.jed……………….….………………

 

Složení družstva:   Velitel

                               Jméno………………….,příjmení……………………..

 

                               Řidič

                               Jméno………………….,příjmení……………………..

 

                               Člen družstva č.1

                               Jméno…………………..,příjmení…………………….

 

                               Člen družstva č.2

                               Jméno…………………  ,příjmení…………………….

 

 

 

Zároveň s touto přihláškou bylo složeno startovné ve výši 400kč.

 

Kontaktní osoba:  jméno a příjmení……………………………..

                             tel.číslo:……………………….........................

                             email,jiný kontakt……………………………..

 

 

 

V ……………………………, dne……………………..

 

 

 

 

 

…………………………..                                        …………………………

 Starosta   SDH + razítko                                            Velitel soutěž. družstva